Certifikim ndërkombëtar i Gjuhës Angleze nga
Anglia Examinations ENGLAND

Testoni nivelin e GJUHËS ANGLEZE dhe merrni certifikatë të njohur në të GJITHË BOTËN nga Anglia Examinations England. Program i akredituar nga CEFR (Common European Framework Reference for Languages) dhe AIM Awards.


Për të gjitha moshat në 10 nivele!

Anglia levels

Testimit për certifikim ndërkombëtar të Gjuhës Angleze nga Anglia Examinations mund t’i nënshtrohen të gjitha moshat! 

Certifikimi Ndërkombëtar nga Anglia Examinations vlen për: 

  • Studime jashtë vendit
  • Punësim brenda & jashtë vendit
  • Bashkim Familjar
  • Shkëmbim semestral në të gjithë botën

E veçanta e ҫertifikimit nga Anglia Examinations është se bëhet në nivele te caktuara të Gjuhës Angleze dhe nuk ka afat të skadimit, pra Certifikata mund të përdoret tërë jetën. Anglia Examinations njihet në gjithë botën dhe pranohet nga mijëra universitete botërore si dhe programe të ndryshme të bursave apo studimeve.

Në fotografinë më poshtë mund të shihni si qëndrojnë nivelet e testimit nga Anglia Examinations England në krahasim me CEFR dhe testet e tjera ndërkombëtare.

Qendra e vetme e licensuar e Anglia Examinations në Kosovë ofron librat zyrtar përgaditor për testet nga Anglia Examinations në secilin nivel. Kandidatët gjithashtu mund të ndjekin orë/klasa përgaditore para se t’i nënshtrohen testimit. 

Gjithashtu ju mund të klikoni në webfaqen zyrtare te Anglia Examinations ENGLAND dhe të informoheni rreth formatit dhe përmbajtjes së testimit në të gjitha nivelet. Për më shumë klikoni këtu: https://www.anglia.org/general-english

Pas cdo sesioni të testimit, testet dërgohen në zyrën qendrore të Anglia Examinations England, në Chichester të Anglisë për kontrollim. Testimet kontrollohen nga një ekip profesionale. 

Kohëzgjatja e rezultateve:

Procedurë të rregullt – 5-6 javë pas arritjes së testeve në qendrën e kontrollimit në Chichester, Angli
Procedurë të shpejtuar (Fast Track Service) – 10-15 ditë pas përfundimit të testimit – Pagesë shtesë prej 30euro

0
Të certifikuar në mbarë botën
"Pas certifikimit ndërkombëtar të Gjuhës Angleze nga Anglia Examinations England në nivelin C1, unë kam vazhduar studimet në Universitetin Bradford në Angli. Certifikata nga Anglia Examinations England më është pranuar nga universiteti në të cilin jam duke studiuar aktualisht."
81921436_2424296367699928_426278845612556288_o
Nita Gashi
Bradford University, Angli