Kurse të Gjuhës Angleze për Femijë

A dëshironi të perfeksiononi Gjuhën Angleze duke komunikuar me Profesorë Ndërkombëtar?

Anglia Academy Kosovo sjell Kurse të Gjuhës Angleze me metodën më efektive të të mësuarit, duke përfshirë klasa të Komunikimit me PROFESORË NDËRKOMBËTAR.

 

 

Klasa të komunikimit me Profesorë Ndërkombëtar nga Anglia

Metodat më atraktive të mësimdhënies të gjuhës angleze, përmes lojërave dhe aktiviteteve

Pa detyra të shtëpisë

INFORMATA RRETH KURSIT

Intenziteti: 3 herë në javë nga një orë
Klasa e komunikimit me Profesorë Ndërkombëtar: 1 herë në javë
Kohëzgjatja: Tetor-Qershor
Çmimi: 29€/muaj

Për dy apo më shumë fëmijë nga një familje ofrohet cmimi i zbritur në vlerë prej 25€ për secilin!